Menu
Mateřská škola Kladno,J.Hory 1801,příspěvková organizace
MŠ Kladno,J. Hory 1801

Rozpočty

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., opravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme níže uvedený odkaz na webové stránky Statutárního města Kladna: https://mestokladno.cz/rozpoctove%2Dvyhledy%2Dna%2Drok%2D2024%2Da%2Dstrednedobe%2Dvyhledy%2Drozpoctu%2Dna%2Dobdobi%2Dlet%2D2025%2Daz%2D2026/d-1499194.

Kde nalezente návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2025 až 2026.

Mohlo by Vás zajímat