Menu
Mateřská škola Kladno,J.Hory 1801,příspěvková organizace
MŠ Kladno,J. Hory 1801

Rozpočty

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., opravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme níže uvedený odkaz na webové stránky Statutárního města Kladna: http://ttps://mestokladno.cz/rozpoctove-vyhledy-na-rok-2023-a-strednedobe-vyhledy-rozpoctu-na-obdobi-let-2024-az-2025/d-1495308

Mohlo by Vás zajímat