Menu
Mateřská škola Kladno,J.Hory 1801,příspěvková organizace
MŠ Kladno,J. Hory 1801

Zápis 2024/2025

 

děti

 

Zápis dětí do kladenských mateřských škol pro školní rok 2024/2025 se koná ve čtvrtek 9. května 2024 od 7:00 do 18:00 hodin a v pátek 10. května 2024 od 7:00 do 17:00 hodin.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/jhory

Elektronický předzápis bude spuštěn 25. 4. 2024

Program  Vás navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ J. Hory 1801 (do ředitelny - růžová budova). 

ve čtvrtek    9. května 2024 od 7:00 do 18:00 hodin

v pátek         10. května 2024 od 7:00 do 17:00 hodin

Potřebné dokumenty k zápisu do MŠ pro škoní rok 2024/2025

s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku (je-li to možné), vyjádření lékaře k očkování dítěte.   Účast dítěte při zápisu není nutná. 

Žádost o přijeti k předškolním vzdělávání  

Vyjádření lékaře 

Prohlášení o příjmacím řízení v jiných MŠ  

O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.
Rozhodnutí o přijetí uchazeče   bude  oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy,  na přístupném místě ve škole, a to ve vývěsce vedle vstupu do arelálu školky.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.
Písemné rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k předšklonímu vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně v ředitelně MŠ do vlastních rukou v předem domluveném termínu.

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2024/2025 

Mohlo by Vás zajímat