Menu
Mateřská škola Kladno,J.Hory 1801,příspěvková organizace
MŠ Kladno,J. Hory 1801

Organizace dne

Součástí denního režimu je:

  • Volná hra.
  • Rozvíjení schopností a dovedností dětí.
  • Při vstupu dítěte do mateřské školy se uplatňuje individuálně přizpůsobený adaptační režim. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se účastnit společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.
  • Jednotlivé činnosti na sebe navazují nenásilně a přecházejí z jedné aktivity do druhé. Vycházejí z okamžité situace ve skupině dětí.
  • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.

Možnost plaveckého výcviku pro předškolní děti v bazénu 4. ZŠ Norská Kladno – každé úterý v druhém pololetí školního roku.

 

Mohlo by Vás zajímat