Menu
Mateřská škola Kladno,J.Hory 1801,příspěvková organizace
MŠ Kladno,J. Hory 1801

Platby

Platby

Žádáme Vás o provedení plateb (úplata za vzdělávání + stravné) převodem na běžný účet MŠ                                                      27-716 839 0227/0100

Variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte.

Vždy do 15. v daném měsíci.

Měsíční úhrada za předškolní vzdělávání: 850,- Kč

Stravné na celý den: 48,- Kč/den = (12,- + 24,-+12,-)

                                     50,- Kč/den = (12,-+26,-+12,-) - sedmileté děti OŠD

                                     Svačinky - 12,- Kč

                                     Oběd - 24, - Kč

                                     Oběd - 26,- Kč (děti s OŠD)

Zvýšení cen stravného 

Pokyn ředitelky MŠ k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

Platby září:

Sluníčka 

Kytičky

Kuřátka 

Hvězdičky 

Srdíčka 

 

 

Mohlo by Vás zajímat