Menu
Mateřská škola Kladno,J.Hory 1801,příspěvková organizace
MŠ Kladno,J. Hory 1801

Platby

Platba bezhotovostní.

Platba probíhá INKASEM.

Ve své bance nutno povolit platbu inkasem pro č.ú.  27-716 839 0227/0100

Platba se strhne vždy k 15.  v aktuálním měsíci.

Finanční limit na každý měsíc je 2500,- Kč na jedno dítě (úlata za vzdělávání + záloha na stravné).

Frekvence neomezeně.

Platnost nezadávejte.  

Variabilní symbol nezadávejte.

Ve výjimečných případech lze platit v hotovosti u zástupkyně ředitelky MŠ a ředitelky MŠ. 

V  den nástupu do MŠ nahlašte prosím svým učitelkám způsob platby – inkaso/hotovost.

Prosíme, o vyplnění přiloženého tiskopisu a jeho odevzdání paní učitelce ve třídě. Souhlas s inkasem je potřeba nastavit nejpozději začátkem září. Vyúčtování k odečtené částce, Vám přijde na váš uvedný email v MŠ.

Měsíční úhrada za předškolní vzdělávání: 850,- Kč

  • Školné neplatí:

    1. Děti předškolního věku
    2. Děti, které mají odklad školní docházky na školní rok 2023/2024

Stravné na celý den: 48,- Kč/den = (12,- + 24,-+12,-)

                                     50,- Kč/den = (12,-+26,-+12,-) - sedmileté děti OŠD

                                     Svačinky - 12,- Kč

                                     Oběd - 24, - Kč

                                     Oběd - 26,- Kč (děti s OŠD)

 

Pokyn ředitelky MŠ k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025 

Svolení k inkasu 

 

 

 

Mohlo by Vás zajímat